Samen draagvlak creëren

Maatwerk voor overheid

Een veranderende rol van de overheid? Wij helpen u graag aan een gedragen visie op (een deel van) uw grondgebied. En aan verbinding met mensen die de uitvoering van de visie gestalte willen geven.

Omgevingsvisie?

Vanuit uw ambitie leiden wij u door een proces waarin belanghebbenden hun eigen rol kunnen spelen. Naar een balans waarin mensen zich prettig voelen, de ruimtelijke en milieukwaliteit wordt versterkt en ondernemende partijen initiatieven kunnen ontplooien.

Milieueffectrapportage?

Geen noodzakelijk kwaad maar een manier om duidelijkheid te creëren over de hoeken van het speelveld van grotere projecten. Wij bieden heldere keuzes, stevige onderbouwingen en een proces dat naar een gedragen oplossing voert.

Procesmediation

Meer initiatiefnemers, meer risico op stroeve planvorming. Zeker als er ook openbare ruimte mee gemoeid is. Wij benoemen de verschillen en benadrukken de gelijkenissen. En vertalen dat in niet-aanvalsverdragen of liever in gezamenlijke strategieën.

Antwoorden op vraagstukken over Ruimtelijke ontwikkeling